top of page

 

 • Retourneren.

   De klant is zelf verantwoordelijk voor het retour zenden. Holland Beauty Company gaat er vanuit dat de klant de zending op  dezelfde wijze retourneert. Franco retourzendingen of retourzendingen zonder aanmelding worden NIMMER in ontvangst  genomen. Onterechte retourzendingen worden weer aan klant teruggezonden onder inhouding van € 8,05 verzendkosten.  Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder verantwoordelijkheid van de klant. De kosten voor het  terugzenden van het product zijn voor rekening van de klant. Bij ruiling zal Holland Beauty Company eenmalig de  verzendkosten van het vervangende artikel voor haar rekening nemen.

 • 14 dagen bedenktijd op je gemak beoordelen

   Bij Holland Beauty Comagny mag je 14 dagen nadenken over je aankoop. Zo kun je alles uitgebreid bekijken en  beoordelen. LET OP! Onze producten zijn beauty producten gelieve niet gebruiken alleen bekijken. Mocht je aankoop toch  niet geheel naar wens zijn, dan kun je het gratis retourneren.

 •  Voor 16:00 besteld is morgen in huis*

   Bestel je voor 16.00 uur dan kunnen we bijna alle artikelen de volgende werkdag bezorgen, waar en wanneer jij dat wilt.  Ruim 95% van de artikelen is direct uit voorraad leverbaar.

 •  Betaal zoals jij wilt.

   Je betaalt bij Holland Beauty Company in onze beveiligde omgeving. Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden: betalen  kan met iDEAL, en creditcard tevens kan het bedrag vooruit overgemaakt worden.

 •  Wij bezorgen snel jij bepaalt waar en wanneer

   Je bepaalt zelf wanneer en waar je je bestelling bezorgd wilt hebben: thuis, op je werk, bij een DHL Parcelshop of een  Parcelstation of op een ander adres. Je kan van tevoren aangeven in welk tijdvak jij deze bezorgd wilt krijgen. Je hoeft dus  niet de hele dag thuis te blijven.

 

 

 

 

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

 

Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webshop van Holland Beauty Company. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten. Is er door de koper (hierna te noemen: klant) opdracht gegeven aan de verkoper (hierna te noemen Holland Beauty Company) om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake
van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand). Door het gebruik van de internetsite van Holland Beauty Company en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite.

 

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Holland Beauty Company zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Holland Beauty Company heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien het artikel onverhoopt niet voorradig is. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order via de internetsite van Holland Beauty Company is verstuurd c.q. geplaatst. Klant en Holland Beauty Company komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Holland Beauty Company gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

De elektronische bestanden zijn eigendomsrecht van Holland Beaty Company, het is niet mogelijk deze aan te passen zonder hiervoor eerst toestemming te vragen aan Holland Beauty Company.

 

Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting, en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding of voor de duur waarin de aanbieding wordt aangeboden.
Holland Beauty Company kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Betaling
Bij bestellingen via de internetsite van Holland Beauty Company geschiedt betaling d.m.v. iDeal, Mister Cash,creditcard of via vooruitbetaling.

Aflevering/Levertijd
Holland Beauty Company streeft ernaar om binnen 1 werkdag na binnenkomst van betaling de bestelde artikelen te leveren. Deze aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Holland Beauty Company is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per email of telefonisch worden gemeld. Klant is gerechtigd, de aankoop van het niet binnen 30 dagen te leveren artikel, per direct te ontbinden. Holland Beauty Company zorgt voor bezorging per POST NL Pakketpost of DHL. Hierdoor zijn de bestellingen traceerbaar. Holland Beauty Company is niet verantwoordelijk voor door POST NL of DHL zoek geraakte bestellingen Holland Beauty Company is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door Holland Beauty Company gedragen. Verzendkosten bedragen voor Nederlandse verzendingen € 4,95 of anders aangegeven. Voor overige buitenlandse verzendingen worden hogere kosten in rekening gebracht ( zie tabel). Levering bij vooruit betalen binnen 2 werkdagen, nadat betaling binnen is wordt het product toegezonden. Het is verder niet mogelijk door middel van foto's of inscannen een overmaking te verifieren. Alleen betalingen die op via onze bankgegeven binnenkomen worden gehonoreerd.

 

Ruilen en Herroepingrecht
Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de klant het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 14 werkdagen na verzending van de bestelling in kwestie. Buiten deze termijn kunnen wij geen retour meer aanvaarden. Indien de klant van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt gehonoreerde zorg voor terugbetaling van de retour gezonden artikelen. Dit gebeurd binnen 14 dagen na ontvangst van deze retourzending. Het recht van retour zenden is niet van toepassing indien:

– Goederen niet binnen 3 dagen na levering zijn aangemeld via de klantenservice van Holland Beauty Company.

– Goederen na 14 dagen retour gestuurd worden.
– Goederen beschadigt of gedruikt zijn door de klant.
– De klant zelf een artikel heeft trachten te herstellen.
– Vermissing van aanhechtingen of toebehoren aan de goederen.
– De goederen zich niet meer in dezelfde, verkoopbare, staat bevinden als tijdens aflevering.

 

ALLE GOEDEREN KUNNEN ALLEEN RETOUR GEZONDEN WORDEN INDIEN IN DE ORGINELE ONBESCHADIGDE VERPAKKING.

 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het retour zenden. Holland Beauty Company gaat er vanuit dat de klant de zending op dezelfde wijze retourneert. Franco retourzendingen of retourzendingen zonder aanmelding worden NIMMER in ontvangst genomen. Onterechte retourzendingen worden weer aan klant teruggezonden onder inhouding van € 6,75 verzendkosten. Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder verantwoordelijkheid van de klant. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de klant. Bij ruiling zal Holland Beauty Company eenmalig de verzendkosten van het vervangende artikel voor haar rekening nemen. Producten die 

 

Overmacht
In geval van overmacht is Holland Beauty Company niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet- tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Voorraad
De voorraad van de webshop wordt zo adequaat mogelijk bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat het door klant bestelde artikel niet meer voorradig is, wordt klant door Holland Beauty Company z.s.m. op de hoogte gebracht. Klant heeft recht om de bestelling van het ontbrekende artikel kosteloos te annuleren. Holland Beauty Company zal binnen 14 dagen (of eerder) het bedrag op rekening van de klant terugstorten.

Schadevergoeding
Holland Beauty Company kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwing en dergelijke regels voor haar risico komen.

 

Privacy
De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Holland Beauty Company. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, maar zullen uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt.

 

Toepasselijk Recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Holland Beauty Company en de klant is Nederlands recht van toepassing. waarin de wet kopen op afstand is opgenomen. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut of, indien Holland Beauty Company daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Holland Beauty Company of de klant. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan.

Succes met uw aankoop en we hopen u de volgende keer weer van dienst te kunnnen zijn.

Holland Beauty Company

 

Anchor 1
Anchor 2
bottom of page